Benny Mogensen
(formand)
tlf: 21 86 82 81
benny.o.mogensen@gmail.com

Gitte Heiselberg
(næstformand og kasserer)
tlf: 28 69 09 21
gittek_heiselberg@hotmail.com

Peter Pedersen
(sekretær)
tlf:20 28 39 01
pep@direkte.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores grundlag
 
Beboerne i Grønneparken ønsker at bofællesskabet skal føre til den størst mulige tryghed og trivsel.
Vi har derfor formuleret følgende fælles værdigrundlag, som bofællesskabet baseres på: tolerance, tillid, lighed, medansvar og åbenhed.
Vi lægger vægt på, at alle beboere samarbejder om at få fællesskabet til at fungere mellem alle beboere.
Der er ingen tvungen deltagelse i fællesarrangementer, men det forventes, at alle beboere, efter behov og evne, deltager i og tager medansvar for såvel afdelingens drift som de fælles sociale arrangementer.
Af og til er der fællesspisning. Her er de fleste beboere som oftest til stede. Vi deles om opgaverne …borddækning, madlavning, afrydning, opvask mm.