for yderligere oplysninger kontakt:
 
Jens Alstrup
(formand)
tlf.
jensinuuk@gmail.com

Torben Nord Hansen
(sekretær)
tlf. 2010 6497
torben@nordhansen.dk
 
Ulrik Kragelund
(kasserer)
tlf. 2345 8221
u.kragelund@mail.dkVores grundlag
 
Beboerne i Grønneparken ønsker at bofællesskabet skal føre til den størst mulige tryghed og trivsel.
Vi har derfor formuleret følgende fælles værdigrundlag, som bofællesskabet baseres på: tolerance, tillid, lighed, medansvar og åbenhed.
Vi lægger vægt på, at alle beboere samarbejder om at få fællesskabet til at fungere mellem alle beboere.
Der er ingen tvungen deltagelse i fællesarrangementer, men det forventes, at alle beboere, efter behov og evne, deltager i og tager medansvar for såvel afdelingens drift som de fælles sociale arrangementer.
Af og til er der fællesspisning. Her er de fleste beboere som oftest til stede. Vi deles om opgaverne …borddækning, madlavning, afrydning, opvask mm.